نقش سازمان بهزیستی در حمایت از کودکان عقب‌مانده ذهنی از دیدگاه مردم و مسئولین

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

موضوع تحقیق :

« نقش سازمان بهزیستی شهرستان میاندوآب در حمایت از کودکان عقب مانده ذهنی از دیدگاه مردم و مسئولین این شهرستان »

تاریخچة تحقیق :

در مورد تاریخچه عقب ماندگی ذهنی باید گفت که این پدیده قدمتی همپای تاریخ بشر دارد چه، از همان آغاز پیدایش انسان عوارضی از قبیل اشکالات ژنتیک ، اختلالات دوره جنینی، اشکالات زایمان، بیماریهای بدو تولد و غیره چنین معلولیتی را ایجاد می کردند، با نگاهی به گذشته در می یابیم که در گذشته های دور کودکانی که با معلولیتهای جسمی و ذهنی به دنیا می‌آمدند هیچ راه و چاره‌ای که جامعه بتواند برای انها ارائه دهد وجود نداشت بنابراین خانواده ها و جامعه یا مجبور بودند آنها را به طریقی از بین ببرند و یا اگر هم زنده می‌ماندند کمتر مورد اطرافیان واقع می‌شدند و گاهی هم با دید ترحم امیز مردم و سایر اطرانفیان مواجه بودند.

درباره تاریخچه طرز تفکر افراد عادی نسبت به معقب ماندگان ذهنی نیز شواهد علمی زیادی در دسترس نیست چیزی که تا حدی مشخص است اینکه این چنین افراد در گذشته کمتر مورد توجه بوده‌اند، فقط  در برخی نوشته‌های دینی و پزشکی به چنین افرادی اشاره شده است.

« بقراط» حکیم یونانی به ضایعات مغزی این افراد و ارتباط این نقیصه ها با کمبودهای هوشی اشاره می‌کند. در قوانین « اسپارت» موادی گنجانده شده بود که کشتن و از بین بردن معلولین از جمله عقب  ماندگان ذهنی را مجاز و حتی لازم تشخیص داده بودند.

در آسپا بر خلاف اروپا این افراد بیشتر مورد توجه و لطف بوده اند در آئین «کنفوسیوس» معلم چینی همینطور در دین پیامبر ایرانی « زرشت » به روشنی خواسته شده است که مردم با عقب مانده‌های ذهنی رفتاری انسانی داشته باشند.  همچنین سخنان پیامبر بزرگوار و ائمه اطهار به توصیه هائی در زمینه ملاطفت و همیاری با معلولان برمی‌خوریم ...

 

اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق :

اهمیت موضوع « کودکان عقب مانده ذهنی » و تحقیق در مورد کودکان معلول ذهنی انگاه بهتر معلوم می شود که بدانیم در حال حاضر در صدی از مردم و کودکان شهرستان میاندوآب از لحاظ معلولیت جسمی و ذهنی در رنج هستند و حل مسائل این قشر از مردم این شهرستان، علاوه بر آنکه ضروری است لکه توجه زیاد به مسائل و مشکلات آنان تا حدی موجب خود یاری انها شده و از شدت وابستگی آنان به خانواده هایشان می‌کاهد به طوری که تجربه نشان داده است که داغدن آگاهیهای لازم به خانواده هائی که دارای کودک عقب مانده ذهنی هستند و آشنا کردن آنها با نحوه برخورد صحیح با کودکان ، کم کم خانواده وضع موجود طفل را به نحو منطقی پذیرفته ، خود را با وضع موجود او تطبیق می‌دهد در یک چنین وضعیتی است که می‌توان انتظار داشت کودک در بهترین شرایط ممکن از نظر عاطفی اطفاء و از نظر شخصیتی بارور و از نظر ذهنی آمادگی یادگیری هر گونه مهارت در حد هوشی خود را دارا گردیده باشد.

 

اهداف تحقیق :

اهدافی که در تحقیق موجود، مورد نظر است می توان اینگونه بیان کرد :

1- تعقیب مشکلات عاطفی و روحی وروانی و جسمی عقب ماندگان ذهنی.

2- دادن آگاهی و مهارت به افراد جامعه به منظور جلوگیری از به وجود آمدن افراد عقب مانده ذهنی در جامعه .

3- ایجاد رابطه بین ارائه روشهای مناسب جهت بهره مند شدن کودکان معلول ذهنی از زندگی تا حدی مناسب.

4- جمع آوری و تحلیل اطلاعات جهت آموزش هر چه مفیدتر و پرثمرتر کودکان معلول ذهنی.

به طور کلی ، هدف اساسی در این تحقیق بدست آوردن اطلاعاتی است که با دنیای کودکان عقب مانده ذهنی که گاهی با دنیای کودکان معمولی متفاوت است آشنا شویم و مسئولیت و مردم را نسبت به مسائل این قبیل کودکان آشنا سازیم تا بتوانند با شناختی که نسبت به آنها پیدا می نمایند مشکلاتشان را بهتر درک کنند و در راه آموزش بهتر آنها قدمهای موثر می‌بردارند.

 

بیان مسأله :

برنامه‌های سازمان بهزیستی شهرستان میاندوآب چه رابطه‌ای با جلوگیری از عقب ‌ماندگی ذهنی کودکان در جامعه دارد؟

عقب‌ماندگی ذهنی عبارتست از رشد ناقص یا متوقف شده ذهنی که شامل عقب ماندگی هوشی بوده که حساس به درمان طبی یا سایر مراقبتها و تعلیمات مخصوص بسیار است و دارای سطوحی است که شامل درجة عقب ماندگی ذهنی کم و یا عقب ماندگی ذهنی شدید است که سطوح دارای عقب ماندگی ذهنی کم قادر به محافظت از خود و انجام افعال ارادی ولی سطح عقب مانده ذهنی شدید فاقد این ویژگیهاست- آمار رو به تزاید عقب ماندگان ذهنی سطح شهرستان بیانگر این موضوع است که تلاش جدی و پیگیر و پیشگیرانة سازمانها و افراد جامعه الاخصوص سازمان بهزیستی که متولی این امر خطیر بوده وا می‌طلبد بنابراین با توجه به اهمیت مسأله که سلامت ذهنی و روانی درصدی از افراد جامعه را شامل می‌شود سازمان بهزیستی باید با اجرای بهتر و بیش از پیش برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی و حمایتی و توانبخشی و خدمات روانپزشکی در جهت کاهش عقب ماندگی ذهنی و معلومیت ذهنی در جامعه برآید- چراکه تداوم این روند به جامعه و نیروهای فکری و اندیشه آن ضربه وارد نموده و در دراز مدت صدمات جبران ناپذیری را بر پیکرة جامعه وارد می‌آورد. بسط و توسعه خدمات مذکور سازمان بهزیستی در نقاط شهری و روستایی مانع تداوم این مشکل شده و به سلامت و شکوفایی فکری و روانی جامعه می‌انجامد. با اجرای این تحقیق به اهمیت فعالیتهای سازمان بهزیستی شهرستان میاندوآب بعنوان جزئی از این مجموعه مهم و فعال کشوری پی برده می‌شود و اینکه تا چه حدی برای معلولین ذهنی جامعه موثر واقع شده و تا چه حد از معلولیت و عقب‌ماندگی ذهنی در جامعه در اثر فعالیتهای آن کاسته می‌شود مشخص می‌گردد.

 

فرضیه های تحقیق :

1- بین برنامه آموزشی و آگاه ساختن مردم نسبت به مسائل مربوط به پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی ارتباط وجود دارد.

2- بین برنامه های حمایتی سازمان بهزیستی و کاهش عواقب ناشی از عقب ماندگی ذهنی در جامعه ارتباط وجود دارد.

3- بین برنامه های پیشگیری سازمان بهزیستی و جلوگیری از عقب ماندگی ذهنی کودکان در جامعه ارتباط وجود دارد.

4- بین ارائه خدمات روانپزشکی معلولین ذهنی و استقلال و خود کفائی آنها در سطح جامعه ارتباط وجود دارد.

 

روش تحقیق :

پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء، این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفتهای چشمگیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است. اصول و قوانین و علمی عمدتاً حاصل پژوهشهای ارزنده ای انجام داده اند و تقدیم بشریت کرده اند.

به طور کلی این تحقیق از نوع تحقیق « پس از وقوع » به شمار می رود به این معنی که پدیده سازمان بهزیستی از قدیم در کشور و شهر میاندوآب وجود داشته است البته نه به صورت مستقل، بلکه این سازمان به ادارة بهداری وابسته بوده و با زیاد شدن معلولین و افراد تحت الحمایه، که رفته رفته نیاز جامعه به سازمانی بنام سازمان « بهزیستی » برای رسیدگی به مشکلات افرادی که از نظر ذهنی و جسمی و عادی در جامعه به سر می‌برند احاس شد و اکنون به دنبال بررسی شیوه ها و مهارتها و فنون بکار رفته در مورد عقب ماندگان ذهنی مستقیم است. تحقیق درباره سازمان بهزیستی و تأثیر و عملکرد شیوه های مناسب توانبخشی بر روی پیشرفت کودکان عقب مانده ذهنی یک « طرح توصیفی» است به این بیان که این پژوهش به دنبال بررسی و مطالعه وضعیت کودکانی است که به دلایلی دچار مشکلات ذهنی شده اند می‌باشد و همچنین بررسی عوامل موثر در آن با استفاده از روشهای آمار توصیفی ارتباط متغیرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهد.

 

محدودیتهای تحقیق

محدودیتهاییکه در تحقیق حاضر با آنها روبرو بوده‌ام عبارتند از:

  1. عدم دسترسی به منابع مفید و موثر در مورد تحقیق حاضر ( سازمان بهزیستی).
  2. محدودیت زمانی از نظر ارائه مطالب در تحقیق.

3. عدم حضور به موقع در این شهرستان به علت مأمور شدن در تهران و در نتیجه وجود محدودیت زمانی برای بررسی بیشتر در مورد این سازمان.

  1. عدم همکاری مناسب و به موقع سازمان بهزیستی.
  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩٢
تگ ها :

بررسی محاسن شیوه‌ی تدریس مشارکتی در مدارس ابتدائی شهرستان ماکو از دیدگاه معلمان

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

مقدمه

«کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی است».

عبارت فوق هدف نهایی آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران است. یعنی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی طوری باید برنامه ریزی شود که سیر حرکت به سوی خدایی شدن انسانها باشد. چراکه همه ما از اوییم و بسوی او بازگشت خواهیم یافت. از طرف دیگر آموزش و پرورش باید به دنبال انسانهایی باشد که بتوانند در ساختن دنیای فردا مشارکت مؤثر داشته باشند. کسانی که با وجو توانایی های فردی برای هماوردی در مسابقات فشرده، بیشتر بدنبال تعاون و مشارکت جویی هستند تا رقابت. تربیت چنین انسانهایی چندبعدی مستلزم فراهم کردن فرصت رشد همه جانبه آنهاست.

همچنین در دورانی که شاهد تحولات بسیار پرشتاب و شگفت انگیز در زندگی فردی، منطقه ای و جهانی هستیم، آموزش و پرورش دیگر نمی تواند محدود به فرآیندی باشد که در آن فقط به مردم دیکته کنیم که به چه چیزهایی فکر کنند. باید مردم را برای تفکر آزاد آماده کرد.

-         آموختن علم و دانش فضیه‌ای است که از نظر دین ما بر هر کس واجب است.

-         از نظر کنوانسیون جهانی حقوق کودک، آموختن دانش و سواد حق همه کودکان است.

-         بستر توسعه پایدار، سواد است.

-         مهمترین رکن ایجاد عدالت اجتماعی همگانی کردن آموزش و پرورش است.

-         و ...

باید اذعان نمود تحقق برنامه‌های آموزش و پرورش، هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی بدون داشتن برنامه‌ای مدون که قابلیت اجرایی داشته باشد، امکان پذیر نیست. بدین خاطر جهت رسیدن به اهداف مورد نظر، امید است با همت و تلاش مسئولین و همکاری عموم جامعه با موفقیت با اجرا درآید.

و در خاتمه از راهنمایی‌ها و زحمات استاد امیر‌ تقوی، علی اکبر حکیم زیاده و معاونان آقای حسین زاده و خانم علی اصغری صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

آمنه امیری

دانشجوی رشته مدیریت آموزش

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح موضوع

 

 

1. موضوع تحقیق :

بررسی بررسی محاسن شیوه‌ی تدریس مشارکتی در مدارس ابتدائی شهرستان ماکو از دیدگاه معلمان و مدیران این شهرستان در سال 1387

 

2. بیان تاریخچه‌ی مدارس ابتدایی شهرستان ماکو

شهرستان ماکو از پیشرفت‌هایی که در طی سالهای گذشته در سطح کشور ایجاد شده بی‌نصیب نبوده است. در این رابطه عوامل مختلفی در وضعیت اجتماعی، فرهنگی این شهرستان مؤثر بوده است که از این وضع قطعاً آموزش و پرورش نیز متأثر شده است.

بررسی چشم اندازهای جمعیتی از منظر جنسیت متولدهای سالهای 1370 نا 1385 :

بررسی نسبت جمعیت دختران به پسران طی سالهای مورد نظر نشان می‌دهد که در مجموع تعداد دختران متولد شده از پسران کمتر بوده است. به طوری که نسبت دختران به کل جمعیت متولد شده در طی سالهای 1370 تا 1379 (یعنی جمعیت 6 تا 10 ساله لازم‌التعلیم سال تحصیلی 82 – 81 تا 85) 90/49 درصد بوده است. نسبت مورد نظر در سال های آینده حقیقت سال‌های اجرایی این برنامه خواهد بود، ( یعنی از سال تحصیلی 87 – 86 تا 91 – 92) به 19/48 درصد تبدیل شده یا به عبارتدیگر نسبت متولدین دختر سال 1379 تا 1385 به کل متولدین آن سال ها 19/48 درصد بوده است.

موقعیت جغرافیایی :

شهرستان ماکو در منتهاالیه شمال غربی ایران و در دورترین منطقه نسبت به مرکز کشور واقع شده و جز دورترین شهرستان‌ها نسبت به مرکز استان نیز هست. با سه کشور ترکیه، جمهوری‌ آذربایجان و ارمنسان هم مرز می‌باشد که این همسایگی مشکلاتی برای آموزش و پرورش خاص خود را ایجاد می‌نماید. نمنه آن پوشش وسیع تلویزیونی ایران بعنوان رسانه‌های مهم آموزشی قابل روئیت نیست. در بعضی از مدارس کلاس‌هایی با حدود بیست نفر دانش‌آموز و در بعضی دیگر با بیش از 35 نفر مواجه هستیم.

 

چشم‌انداز اجتماعی

مردم ماکو در سه قالب شهری، روستایی و عشایری در کنار هم بافت اجتماعی این شهرستان را تشکیل می‌دهند. زندگی متکی بر دامداری عشایر و فصل کوچ آنها، وجود کارآگاه‌های قالی‌بافی در روستاها مخصوصاً (روستاهای عشایر نشین) فقر فرهنگی اولیا و استفاده کردن از کودکان خردسال مخصوصاً دختران گروه سنی مدرسه رو به عنوان ابزاری برای کسب درآمد خانواده‌ها در میان عشایر از عوامل بسیار تأثیرگذار (البته به صورت منفی) در نرخ ارتقاء و پوشش تحصیلی واقعی، درصد قبولی به شمار می‌روند. چراکه که حدود 30 درصد دانش‌آموزان گروه سنی مدرسه رو در مقطع ابتدائی را دانش‌آموزان عشایری تشکیل می‌دهند. محروم بودن و کم جمعیت بودن اکثر روستاها باعث شده که کلاس‌های درس آنها به صورت چند پایه تشکیل کردند که در نهایت شاهد تکرار و ترک تحصیل در اینگونه مدارس هستیم.

 

3. بیان مسأله

این تحقیق بیانگر این است که آیا مدرسه در پیشرفت آموزشی جامعه تأثیر می‌گذارد؟

آموزش عمومی در مدارس تا چه می‌تواند استعدادها و شایستگی‌های نوجوانان و قشر تحصیل کرده را برآورد کند؟

در طول تاریخ همواره انسان کوشیده است تجارب و یافته های خود را به فرزندان و نسل آینده منتقل کند این نیاز به آموزشو یادگیری سبب بقا جوامع بشری شده و بدین سان، فرهنگ سازی و حفظ آن، جزء لاینفک آرمان های انسانی و شناسنامه انسان گردیده است.

در جوامع نخستین، یاد دادن و یاد گرفتن به شیوه سنتی و از طریق بازسازی تجارب انجام می‌شد و به صورت اطلاعات مورد نیاز در عرصه زندگی حفظ می‌گردید و گسترش می‌یافت. در نتیجه، مردم کمتر به فکر توسعه بودند. در حالی که در دهه‌های گذشته پیشرفت‌های مهمی صورت گرفته و تقریباً اکثر ابداعات مروبط به یکصد سال گذشته است. تولید گسترش سرسام‌اور اطلاعات، دانش و کسب مهارت در علوم وظایف نسل امروز را در مقایسه با گذشته افزون‌تر ساخته است. تجارب بیش از هشتاد و شش میلیارد انسان، دست‌اوردهای ارزنده‌ای است که باید نسل آینده را برای کشف  حقیقت و شناسایی خالق هستی یاری می‌دهند.

آموزش و یادگیری یک وظیفه راهبردی است و همواره این سؤال برای صاحب نظران تعلیم و تربیت مطرح بوده‌ است که « می‌خواهیم چه چیزی را یاد بدهیم و چگونه می‌خواهیم آن را یاد بدهیم» برای یک آموزش اثر بخش و مؤثر، استفاده از فنون و راهبردهای مطلوب حایز اهمیت بسیار است.

امروزه از آموزش مشابه یک فرآیند منظم یاد می‌شود که به موجب آن، اطلاعات مهارت‌ها و نگرش‌های دانش‌آموزان تقویت می‌گردد و گسترش می‌یاد.

در این فرایند، انباشت اطلاعات مورد نظر نیست و به تولید و گسترش اطلاعات مهارت‌ها توجه می‌شود. به علاوه هنر تدرسی یکی از مهارت‌های مهم فنی و حرفه‌ای معلمان است که لازمه آن شناخت فراگیرندگان توجه به تفاوت‌های فردی و شناخت روش‌های یاددهی – یادگیری کارآمد است.

 

4. اهداف کلی :

1- آشنا ساختن دانشجویان با روش‌های مشارکتی و فعال تدریس

2- بیان کردن عوامل مؤثر در عدم استفاده معلمان از این روش‌ها

3- بیان نظرات صاحب نظران مختلف در مورد استفاده از روش‌‌های نوین

 

5. بیان اهداف جزئی :

اهداف جزئی عبارتند از :

1- پیشرفت تدریس معلمان و یاددهی دانش‌آموزان

2- بالا رفتن انگیزه تدریس معلمان و یاددهی دانش‌آموزان

3- خلاق بودن معلمان تدریس

 

6. بیان فرضیات در تحقیق :

فرضیه 1 : استفاده از روش های مشارکتی و فعال با میزان آگاهی معلمان از این روشها اتباط مستقیم دارد.

فرضیه 2 : استفاده از روش‌های مشارکتی و فعال با میزان شرکت معلمان در دوره‌های آموزشی ارتباط مستقیم دارد.

فرضیه 3 : استفاده از روشهای مشارکتی و فعال با میزان همکاری اولیای مدرسه و اولیای دانش‌آموزان ارتباط مستقیم دارد.

 

7. انتخاب روش تحقیق :

برای انجام این تحقیق از زمینه‌یابی استفاه شده است، زیرا می‌خواهیم رابطه بین متغیرهای مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

8. اهمیت مسأله :

این تحقیق از لحاظ اینکه روش‌های نوین تدریس را به دانشجویان می‌شناساند و همچنین مشکلات موجود که بر سر راه استفاده از این روش‌ها وجود دارند را بیان می‌کند حائز اهمیت است و همچنین این تحقیق به خود بنده هم در جهت شناختن این روش‌ها و هم تعامل برخورد و صحبت با همکاران سایر مدارس کمک بسیاری کرد.

 

9. محدودیت‌های تحقیق :

1- به علت کثرت تعداد مدارس ابتدائی موجود.

2- به علت کمبود وقت و هزینه‌های زیاد نتوانستم از تمام معلمان در جمع‌اوری اطلاعات استفاده کنم.

3- به علت مشکلات زندگی و مشغله کاری و تحصیلی به طور مرتب نمی‌توانیم تحقیق خود را با آرامش و آسایش در راستای موفقیت آن به پیش ببریم.

4- در بعضی از موارد نیز معلمانیا به خاطر ترس از مدیران مدارس و یا به خاطر نگفتن حرف‌هایی که به نظر خود بنده حقایق موجود می‌باشند همکاری لازم را به عمل نیاورند.

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩٢
تگ ها :

بررسی میزان اعتماد به نفس و ثبات شخصیتی و ایده‌آلهای کودکان مقیم مراکز شبه خانوا

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

مقدمه :

می دانیم که خانواده ابتدایی ترین جامعه در زندگی است و منشاء تمام دلگرمی ها، دلسردیها و هسته بروز مشکلات و ایمنی هاست . و نه تنها رکن طبیعی اجتماع ، کلیه رکن اساسی آن نیز محسوب می شود .

پیامبر ( ص) می فرماید : در نزد خداوند هیچ بنایی محبوبتر از ازدواج و تشکیل خانواده نیست. و نیز می فرماید هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از خانه ای که با ازدواج آباد شود نیست و هیچ چیز نزد خدا منفور تر از آشیانه‌ای که به وسیله طلاق از هم بپاشد نیست.

اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار تدوین همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط در جهت تسهیل خانواده و همچنین پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی حقوق اسلامی شده است . از سوی دیگر طلاق و فروپاشی نهاد مقدس خانواده امر مکروهی قلمداد کرده است تا آنجا که گفته می شود هرگاه یک طلاق اتفاق می افتد عرش الهی به لرزه در می آید و همچنین شرایط نسبتاً مشکلی که برای صحت امر طلاق از سوی شارع مقدس پیش بینی شده است ، که به شدت از کراهت آن حکایت می‌کند لیکن علیرغم دستورات موکد توصیه ها و ایجاد موانع در بعضی موارد جدائی زن و مرد از یکدیگر و از هم گسستن شیرازه خانواده و بی سرپرستی خانواده ها و فرزندان و رخداد طلاق اجتناب ناپذیر است.

از سوی دیگر شهر نشینی و تبدیل روستاهای بزرگ به شهر و تشکیل شهرهای بزرگ عوارض را به نهاد خانواده به جای گذشته است . به طوریکه امروزه در شهرهای بزگ آمار طلاق به شدت رو به فزونی است همچنان که از میزان ازدواج بیشتر شده است و قربانیان این جنگ و جدایی خانوادگی کودکان بی گناه هستند .

با توجه به اینکه پدیده شهر نشینی در بسط خانواده های هسته‌ای که فاقد حمایت اجتماعی لازم هستند و خطر طرد اجتماعی و گرفتاری در دام اعتیاد و جرم و جنایت و زندانی شدن را برای آحاد خود در پی دارد . نقش داشته و با در نظر گرفتن افزایش میزان تصادفات در شهرهای بزرگ که خطر مرگ و میر آحاد جامعه را با خود دارد ، لزوم پیش بینی هایی برای پیشگیری از عوارض شهر نشینی بر خانواده ، و تمهیداتی برای سامان بخشی به وضعیت مراقبت ، ترتیب و پرورش فرزندان بی سرپرست نمایان تر میگردد. نظر به آن که تاریخچة تشکیل اولین دارالاتیام در کشورهای توسعه یافته مبین آن است که پدیده فرزندان بی سرپرست با رشد اقتصادی و اجتماعی و تحول در نظام خانواده فزونی می گیرد . مطالعه روند حمایت از فرزندان بی سرپرست در جوامع مختلف و بهره گیری از تجربیات آنان و کوشش در انطباق آن با مسائل فرهنگی جامعه مان سودمند به نظر می رسد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

 

 

موضوع تحقیق :

در تحقیق فوق موضوع مورد پژوهش بررسی میزان اعتماد به نفس و موفقیت شبانه روزی در مقایسه با کودکانی است که در نزد خانواده هایشان بسر می برند . این تحقیق در مورد 40 کودک و نوجوان 10 تا20  ساله شبانه روزیهای استان آذربایجان شرقی می باشد .

 

اهمیت موضوع تحقیق :

تحقیق و بررسی از زندگی فرزند شبانه روزی و جمع آوری اطلاعات مفید که مبنای مناسبی برای تصمیم گیری از یک سو و آگاهی از بی سرپرستی بعنوان یک معضل انسانی ، اجتماعی که زمینه ساز بحث های کلاسیک باشد از سوی دیگر تا کنون صورت نگرفته است و اگر چنانچه تحقیق صورت گرفت بدون تعمق و صرفاً گذرا در حد تکلیف و اخذ نمره بوده است بطوریکه در برخی از آنها رقت عاطفی شدیدی به چشم می خورد که با معیارهای علمی تناسبی ندارد و در برخی از آنها رقت عاطفی شدیدی به چشم می خورد که با معیارهای علمی تناسبی ندارد و در برخی دیگر اشکلاتی دیده می شود که اعتبار و صحت تست ها را مورد تردید قرار میدهد اگر ما بر این عقیده ایم که کودکان سرمایه های این مملکت هستند و سرمایه گذاری برای آنان به مراتب پر اهمیت تر از  سرمایه گذاری اقتصادی و صنعتی است و کودکان شبانه روزی جزئی از جامعه کودکان کشورند و با توجه به اهمیتی که دین اسلام برای رسیدگی به مشکلات و زندگی یتیمان و افراد بی سرپرست قائل شده ، به اهمیت و بزرگی مسأله پی می بریم .

و این آگاهی ما را وادار می سازد تا بیشتر و بهتر برای بالا بردن اعتماد به نفس و میزان موفقیت این کودکان تلاش کنیم .

 

هدف تحقیق :

هدف این تحقیق بررسی میزان اعتماد به نفس و موفقیتهای کودکانی است که در شبانه روزیهای استان زیر نظر سازمان بهزیستی اداره می شوند، اگر اعتماد به نفس را در این بیان ساده بدانیم که انسان با تکیه بر تواناییهای خویش در زندگ اجتماعی حرکت کند و با ظهور و بروز آن در جهت رشد و کمال ره بسپارد . با این بیان آثار ضعف و اعتماد به نفس را در فرزندان شبانه روزیها بسر می برند نسبت به کودکان در نزد خانواده از اعتماد به نفس کمتری برخوردار ند . و اگر این فرضیه درست باشد ما سعی می کنیم این مسأله را بشکافیم و با ارائه راه حلهای مناسب این اختلاف را کمتر و کمتر بکنیم تا این کودکان نیز مانند کودکان نزد خانواده زندگی شاد و توأم با اعتماد به نفسی خوب داشته باشند .

 

فرضیه های پژوهش :

فرضیه 1: دختران ساکن در شبه خانواده ثبات شخصیتی کمتری نسبت به پسران ساکن در خانواده دارند.

فرضیه 2: پسران ساکن در شبه خانواده ثبات شخصیتی کمتری نسبت به پسران ساکن در خانواده دارند .

فرضیه 3: کل دختران ( ساکن در شبه خانواده و ساکن در خانواده ) ثبات شخصیتی کمتری نسبت به کل پسران ساکن در ( شبه خانواده و ساکن در خانواده ) دارند .

فرضیه 4: کل کودکان ساکن در شبه خانواده ثبات شخصیتی کمتری نسبت به کل کودکان ساکن در خانواده دارند .

فرضیه 5: دختران ساکن در شبه خانواده دارای ایده آلها  و مخیلات متفاوتی نسبت به دختران  ساکن در خانواده می باشند .

فرضیه6: پسران ساکن در شبه خانواده دارای ایده آلها و تخیلات متفاوتی نسبت به پسران ساکن در خانوداه می باشند .

فرضیه 7: کل کودکان ساکن در شبه خانواده دارای ایده آلها و تخیلات متفاوتی نسبت به کل کودکان ساکن در خانواده می باشند .

فرضیه8: کل دختران ساکن در شبه خانواده دارای ایده آلها و تخیلات متفاوتی با کل پسران ساکن در شبه خانواده و خانواده می باشند .

فرضیه 9: کل دختران و پسران ساکن در شبه خانواده از لحاظ ثبات شخصیتی و ایده‌آلها و تخیلات با کل دختران و پسران ساکن در خانواده تفاوت دارند .

 

تعریف واژه ها :

کودک بی سرپرست : کودکی که به هر دلیل والدین خود را از دست داده و یا او را ترک کرده اند و سر پرستی ندارد .

شبانه روزی- شبه خانواده : شبانه روزی مرکزی دولتی است که زیر نظر سازمان بهزیستی اداره می شود و کودکان و نوجوانان بی سرپرست در آن زیر نظر کارکنان سازمان زندگی می کنند .

شبه خانواده عبارتیست از خانواده أ‌ی کوچک که شبه خانواده های  عادی است ، یک کارمند مرد و یک کارمند زن که هر کدام الگویی از یک پدر و مادر هستند با دو یا سه نفر از کودکان  بی سرپرست تحت نظر بهزیستی زندگی می کنند .

اعتماد به نفس : حالتی روانی که فرد با تکیه بر توانائی های خود سعی می کند بدون یاری دیگران مشکلش را حل نماید .

ثبات شخصیت : حالتی که در آن خلق و خوی ثابتی که مبتنی بر تیپ شخصیتی فرد است در او به چشم می خورد و شخصیت از نوسان ها و افت چیزهای ناچیزی برخوردار است .

ایده الها : ایده آلها در پزوهش به معنی آن هستند که ( ما دلمان می خواهد چگونه باشیم ) یعنی شخصیت ایده آل که ما در آرزوی آن هستیم چگونه است .

کودکان عادی : کودکانی هستند که دارای پدر ومادر و یا یکی از والدین هستند و دریک خانواده گرم و صمیمی در کنار والدین خود زندگی می کنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 سابقه یا پیشینة تحقیق

 

 

 

 

 

پیشینة پژوهش :

در مورد شخصیت و ویژگیهای دورة نوجوانی و جوانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است . اما اولین بار افلاطون در زمینه شخصیت و روحیان نوجوانان و جوانان اظهار نظر کرده است . افلاطون عقیده دارد که رفتار و اندیشه نوجوان در انقیاد و احساسات و عواطفش قرار دارد . خوردن مشروبات را برای این گروه سنی ممنوع می کند چون عقیده دارند که نوجوانان زودتر تهیج می شوند .

300 سال پیش از تولد مسیح و ارسطو چنین اظهار داشت که نوجوانان و جوانان آتش مزاجند و آماده اند که خود را به دست غرایز بسپارند در اوایل قرن حاضر استانلی هال بصورت علمی دربارة این گروه سنی مطالعه کرده و نتایج با ارزشی بدست آورده است .

اریکسون توصیف خود و ارزیابی خویشتن یکی از اشتغالات ذهنی فرد در دورة نوجوانی است . (شرتزر و استول ترجمعة شریعتمداری چنین می نویسد) که جوان ایده آلیست است و بدگمان ، حساس و بی عاطفه ، نوع پرست و خود خواه ، اجتماعی و مجرد ، خویشتن و بدبین ، با ایمان و بی ایمان ، مشتاق است و بی تفاوت . فروید نیز بر نقش حضور والدین بخصوص پدر را در سالهای اولیه زندگی کودک مورد تأکید قرار داده و گفته است که کمبود والدین تأثیر زیادی بر روی شخصیت کودک در آینده خواهد داشت . در مورد کودکان شبه خانواده تحقیقی در مراکز شبه خانواده تهران انجام شده که تحت کتابی با عنوان نگرش اجمالی بر پدیدة بی سرپرستی و مشکلات فرزندان دور از خانه توسط آقای ناصر بابایی و دیگران انجام شده که می توان گفت جدیدترین تحقیق جامع در مورد کودکان بی سرپرست می باشد و در این تحقیق از این کتاب استفاده شده است .

دکتر تقی پور ظهیر در کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش می گوید که در دورة نوجوانی که دورة کودکی را شخص وداع کرده کرده به مرحلة بزرگسالی نرسیده است ، نه در خور بزرگسالان است و نه همتای خردسالان به این علت اغلب در خود فرو می رود و از دنیای واقعی به عالم ذهن و درونی پناه می برد . در این سن نوجوان می خواهد شخصیت خود را اثبات کند به این ترتیب اغلب با بزرگسالان مخالفت می کند . به اختلاف طبقات در اجتماع پی می برد و از میزان ارزش و اعتبار معنوی طبقات به ویژه به پایگاه اجتماعی خود آگاه می شود . به تبعیض های اجتماعی پی می برد . میل به استقلال طلبی و بررسی جویی قدرت می یابد ، تخیلش قوی می شود . اغلب قهرمانان فیلمها و داستانها را سر مشق خود قرار میدهد در نتیجه نیازمند مواظبت و مراقبت بسیار خردمندانه و کامل است .

پیاژه و همکارانش نشان داده اند که سنین نوجوانی با رسیدن به مرحله آخر رشد عقلانی و کسب توانایی تفکر انتزاعی مشخص می شود و تفکر نوجوان در این سن منطقی است و می تواند با استفاده از مفروضات ، حدس و گمان به استدلال و اقامة برهان بپردازد . مهمترین نکته در این باره این است که منبع قواعد کلی رفتار نوجوان ، گروه همسالان است با والدین و یا معلمان ، بنابراین میان قوانین گروه همسالان و بزرگسالان تعارض فروانی وجود دارد .

نوجوانان نیاز شدید به تأیید دارند و به سبب دقت می کنند از هر لحاظ مثلاً از بابت لباس در رفتار مثل سایرین باشند و به علت کمبود اعتماد به نفس ، احساس نیاز میکنند به اینکه  نشانه ای از آنچه متعلق به آن هستند که آنان دیده شود در این دورة سنی رفتار و حالات بچه ها بی ثبات است و غیر قابل پیش بینی .  

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩٢
تگ ها :

تاثیر کامپیوتر و اجزای آن بر روی خودروهای امروزی

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

البته فایل pdf این مقاله تو اینترنت هست ولی اگه فایل word خواستید من در خدمتم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول : Ecu  ...............................................................................................  1

1-1 واحد کنترل الکترونیک (ECU) چیست و چه کاری انجام می دهد؟ .....................  1

1-2 سازندگان معروف ECU چه شرکتهایی هستند؟ ...........................................................  2

1-3UNICHIP یا فن آوری تنظیم ECU ............................................................................  4

فصل دوم: سخت افزار Ecu.............................................................................. 7

2-1 انواع های IC بکار رفته در خودرو ......................................................................................  7

2-2 اصطلاحات خودرو ....................................................................................................................  10

فصل سوم: نرم افزار های Ecu......................................................................... 13

3-1 ابزارهای مورد استفاده برای توسعه نرم افزارهای خودرو ECU .................................  13

3-2 ECU واحد کنترل الکتریکی خودرو .................................................................................  14

3-3: AUTOSAR (Automotive Open System Architecture)   ..............  15

3-3-1  بررسی فنی اجزای AUTOSAR .............................................................................  16

3-4 زنجیره ابزارها (Tools Chain) .........................................................................................  17

3-4-1 معرفی ابزارهای استفاده شده در فرایند توسعه نرم افزار Ecu............................... 17

3-4-1-1 ابزارهای پشتیبانی نرم افزار Doors, QFD/Capture)  ..............................  18

3-4-1-2  ابزارهای تجزیه و تحلیل(StateFlow,SDL)  ..................................................  19

٣: ابزارهای کدنویسی نرم افزار (C, C++, Visual C#) ...................................................  19

3-4-1-4 ابزارهای پیاده سازی (ASCET, Mat lab/Simulink, MatrixX).......... 20

3-4-1-4-1 Software Engineering(ٍASCET-SE)................................................. 20

3-4-1-4-2 (ASCET-MD Modeling & Design).................................................. 21

3-4-1-4-3 ASCET-(RP Rapid Prototyping) .....................................................  22

3-4-1-4-4 مطلب( Mat lab/Simulink ) ...........................................................................  23

3-4-1-4-5 ابزارهای تست و عیب یابی (Hitex) ..................................................................  24

3-4-2 معرفی سیستم عامل OSEK ........................................................................................  25

3-4-2-1 توابع OSEK .................................................................................................................  25

Optional ...........................................................................................................................................  26

فصل چهارم: شبکه های مولتی پلکس (پژو ٢٠۶) .............................................  27

4-1 استانداردهای مولتی پلکس ....................................................................................................  27

4-2 دلایل نیاز به استفاده از سیستم مولتی پلکس ................................................................  28

4-3 هندسه شبکه های اطلاعاتی .................................................................................................  30

4-۴ نحوه ی انتقال اطلاعات در شبکه های مولتی پلکس .....................................................  30

4-۵ نحوه آشکارسازی خطا های انتقال اطلاعات در سیستم‌های مولتی پلکس ..............  32

4-6 اهداف استفاده از سیستم مولتی پلکس در در 206 ......................................................  32

4-7 معایب سیستم مولتی پلکس در روی خودروی ٢٠۶ .....................................................  33

4-8 ساختار سخت افزاری ECU های سیستم مولتی پلکس خودرو ٢٠۶ .....................  33

4-9 وظایف BSI در سیستم مولتی پلکس ...............................................................................  34

4-١٠انواع شبکه در سیستم مولتی پلکس ................................................................................  35

4-١١ روش انتقال اطلاعات در شبکه های مولتی پلکس CAN و VAN ......................  35

4-١٢ روش استاندارد ارسال اطلاعات در شبکه (مولتی - پلکس) ......................................  37

4-13 هفت لایه  O.S.I model (Open System Interconnection ..................  38

4- 14 لایه ١ ، لایه فیزیکال Physical ....................................................................................  38

4-13-2  لایه ٢ ، لایه ارتباط Link ...........................................................................................  38

4-13-3 ٣ لایه ٣ ، لایه شبکه Network ...............................................................................  39

4-13-4 لایه ۴ ، لایه انتقال Transport ................................................................................  39

4-13-5  لایه ۵ ، لایه هماهنگی Session .............................................................................  39

4-13-6 لایه ۶ ، لایه آماده سازی اطلاعات Presentation ...............................................  39

4-13-7 لایه ٧ ، لایه کاربرد Application ...........................................................................  40

4-14 شبکه VAN ..........................................................................................................................  40

4-14-1 انواع شبکه های VAN در خودرو پژو ٢٠۶.............................................................. 41

فصل پنجم: نحوه عملکرد انژکتور ....................................................................  44

فصل ششم: آنچه درباره عیب یابی خودروهای انژکتوری باید بدانیم ................  50

6-١چگونه دستگاه عیب یاب اطلاعات خودرو را از ECU دریافت می کند؟ ..................  50

6-٢ ساختار عیب یابی در ECU .................................................................................................  51

6-3 آیا کد خطا یا DTC به تنهایی برای عیب یابی یک خودروی انژکتوری کافی است؟ ..............  51

6-4 آشنایی با منوی اصلی یک دستگاه عیب یاب.................................................................... 52

6-۵ آیا موارد بالا برای عیب یابی یک خودرو انژکتوری کافی هستند؟ ..............................  54

6-6 آیا میتوان اطلاعات دریافت شده از  ECU  را ذخیره و بازیابی کرد؟ ......................  54

فصل هفتم: مزیت استفاده از نیتروژن در لاستیک ها ......................................  56

فصل هشتم: معرفی متداول ترین سنسورهای یک خودروی انژکتوری ...........  58

8-١اساس کار سنسور در خودروها ...............................................................................................  58

8-٢ سنسور و نحوه کار آنها ............................................................................................................  58

8-٣ انواع تکنولوؤی سنسورها ........................................................................................................  59

8-۴ انواع سنسور ...............................................................................................................................  62

8-4-١ سنسور جریان هوا ...............................................................................................................  62

8-4-2 سنسور موقعیت دریچه گاز (Throttle Potentiometer) ..................................  63

8-4-٣ سنسور اکسیژن ...................................................................................................................  65

8-4-3-١حلقه ها ...............................................................................................................................  66

8-4-3-٢ سنسور اکسیژن چگونه کار می کند؟ ......................................................................  67

8-4-3-٣ وظیفه جدید سنسور اکسیژن به همراه OBD II ...............................................  69

8-4-3-۴ عیب یابی سنسور ..........................................................................................................  70

8-4-3-۵ تعویض سنسور ...............................................................................................................  72

8-4-3-۶ فرسوده شدن سنسور ....................................................................................................  74

8-4-4-٧ داغ شدن سنسور اکسیژن ...........................................................................................  75

8-4-4-٨ بررسی سنسور اکسیژن ................................................................................................  75

8-4-4-٩ زمان تعویض سنسور اکسیژن .....................................................................................  76

8-4-4-١٠ شناخت نوع سنسور به کار رفته ............................................................................  76

8-4-5 سنسور درجه حرارت مایع خنک کننده (Coolant Thermistor) ................  81

8-4-۶ سنسور خودسوزی(ضربه زدن - ناک سنسور) ............................................................  83

8-4-٧ سنسور سرعت اتومبیل Vehicle Speed Sensor  ...........................................  85

8-4-8 سنسور فشار هوای منیفولد  

(MAP Sensor - Inlet Manifold Pressure Sensor ) .........................................  85

8-4-8-1سنسور (MAP) و تاثیر آن در مصرف سوخت ......................................................  87

8-4-9 سنسور دمای هوای ورودی (air temperature sensor ) ..................................  89

8-4-١٠ سنسور موقعیت میل لنگ و دور موتور .....................................................................  90

8-4-١١ سنسور موقعیت میل سوپاپ ........................................................................................  91

8-4-١٢سنسور شتاب سنج ...........................................................................................................  91

فصل نهم: عیب یابی سنسورهای خودرو از روی نشانه های ظاهری ..................  93

فصل دهم: رله در الکترونیک و الکترونیک خودرو ...........................................  97

10-١ سامانه برق رسانی خودرو ....................................................................................................  98

10-٢ لزوم استارت زدن به مدت ١٠ ثانیه ................................................................................  100

10-٣ تقویت سیستم برق و جرقه زنی در خودرو ...................................................................  101

10-۴ فرق الترناتور و دینام .............................................................................................................  103

10-۵ وجود مشکلات و رفع مشکل در موتور استارت خودروی شما .................................  103

10-۶ باتری یک عنصر لاینفک خودرو ........................................................................................  105

10-6-١ ولتاژ اسمی باتری ..............................................................................................................  106

10-6-٢ ظرفیت اسمی باتری ........................................................................................................  107

10-6-3 شدت جریان استارت سرد (Icc) ...................................................................................  107

10-6-۴ آب بندی باتریها ................................................................................................................  108

10-6-۵ ابعاد بیرونی باتری .............................................................................................................  109

10-6-۶ ترمینالهای باتری ...............................................................................................................  109

10-6-٧ بدنه باتری ...........................................................................................................................  110

فهرست منابع .......................................................................................................................................  111

فصل اول :

(EDU)

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 واحد کنترل الکترونیک (ECU) چیست و چه کاری انجام می دهد؟

ECU مخفف (Electronic Control Unit) یا واحد کنترل الکترونیک می باشد و نقش هدایت و کنترل یک خودروی انژکتوری را بر عهده دارد. همانطور که می دانید خودروهای انژکتوری بدلیل عملکرد بهتر و توانایی پاس کردن استانداردهای آلودگی، بطور کامل در تمام دنیا جایگزین خودروهای کاربراتوری شده اند و مغز این سیستم واحد کنترل الکترونیک می باشد. واحد کنترل الکترونیک با توجه به سنسورهایی که به موتور متصل است وضعیت و شرایط خودرو را تحلیل کرده و پاسخهای لازم را به خروجیها که عبارتند از: انژکتورها، جرقه زنها و ... اعمال می کند. از آنجا که دینامیک خودرو غیر خطی و بسیار پیچیده است طراحان برای سهولت کارجداولی را داخل حافظه map می ریزند که در آن مقدار پاشش سوخت و زاویه اوانس  Ecuدر هر دور و بار موتور مشخص شده است. هر چقدر دقت این جدول بیشتر باشد دقت عملکرد Ecu بیشتر است. نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که مقادیر این جدول وابستگی مستقیمی به پارامتر های جغرافیایی موتور نظیر فشار و دمای هوا دارد شرکت های خودرو سازی map را به گونه ایی تنظیم می کنند که برای انواع شرایط جغرافیایی جواب بهینه و معقول بدهد بنابراین  mapبرای یک اب و هوای خاص تنظیم نشده است سنسورهای کیت های انژکتوری مختلف هستند که هر چه تعداد آنها بیشتر باشد واحد کنترل الکترونیک بهتر می تواند شرایط موتور را درک کند.

سنسورهای مهم خودروهای انژکتوری عبارتند از: سنسور دور یا RPM ، سنسور فشار داخل مانیفولد یا MAP ، سنسور دریچه گاز یا TPS، سنسور دمای آب یا  CTS، سنسور دمای هوا ATS ، سنسور اکسیژن یا لاندا، سنسور ضربه و ...

 

 
   

 

 

 

 

 

 

1-2 سازندگان معروف ECU چه شرکتهایی هستند؟

1) شرکت بوش (Bosch) آلمان: این شرکت بهترین و معروفترین سازنده واحد کنترل الکترونیک و کیت انژکتوری در دنیا می باشد و در اغلب خودروهای پیشرفته جهان نشانی از آن را می توان یافت. چند مدل از زانتیا موجود در ایران دارای کیت انژکتوری بوش می باشد.

 

 

 

 

 

2) شرکت دلکو (Delco) آمریکا: این شرکت یکی از قدیمی ترین شرکتهای سازنده واحد کنترل الکترونیک می باشد و واحد کنترل الکترونیک آن در اغلب خودروهای آمریکایی بخصوص خودروهای شرکت GM یا جنرال موتورز بکار رفته است مانند کادیلاک، پونتیاک و... همچنین در خودروهای دوو کره مانند دوو ESPERO.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

3) شرکت فورد (Ford) آمریکا: این شرکت سازنده خودرو، سازنده واحد کنترل الکترونیک البته برای خودروهای فورد می باشد و اولین بار ایده کنترل تطبیقی یا خود- یادگیر در خودروهای این شرکت عملاً پیاده سازی شد.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

4) شرکت زیمنس (Siemens) آلمان: فعالیت این شرکت گرچه به اندازه رقیب آلمانی آن یعنی بوش نیست اما واحد کنترل الکترونیک های خوبی می سازد. واحد کنترل الکترونیک پراید انژکتوری موجود در ایران طراحی این شرکت است.

5) شرکت مگنت مارلیای (Magneti Marelli) ایتالیا: این شرکت در اروپا محبوبیت زیادی داشته و بر روی اغلب خودروهای اروپایی کیت آن نصب است. به عنوان مثال خودروهای فیات مدل  PUNTO و فولکس واگن مدل GOLF IV، مزدا ٣٢٣.

6) شرکت ساژم (Sagem ) فرانسه: بر روی اغلب ماشینهای فرانسوی واحد کنترل الکترونیک این شرکت نصب است. بنابراین پژو ٢٠۶ ، مدلهایی از زانتیا؛ همچنین خودروهای ایرانی مانند سمند و پیکان انژکتوری.

7) شرکت نیپون دنسو (Nippon Denso) ژاپن: این شرکت توسط شرکت تویوتا تاسیس شده و بخش عمده سهام آن را دارا می باشد البته ۶ درصد سهام آن متعلق به شرکت بوش است. واحد کنترل الکترونیک اغلب خودروهای تویوتا (مانند تویوتا لندکروز ) و برخی خودروهای ژاپنی مانند نیسان، هوندا، سوزوکی و ... متعلق به این شرکت می باشد.

شرکتهای دیگری هم هستند مانند HITACHI ،MATSUHITA ،  LOTUSو ...

 

1-3 UNICHIP یا فن آوری تنظیم  ECU

امروزه موتورهای انژکتوری نقشی بسیار اساسی در موفقیت صنایع خودروسازی ایفاء می‌نمایند و کیفیت و قابلیتهای آن، درصد کارایی خودرو را نشان می‌دهد. همانطور که می‌دانیم کنترل کننده موتورهای انژکتوری، بردی الکترونیکی به نام ECU می باشد و در واقع کارایی این بخش تعیین کننده کیفیت یک موتور و در ابعادی دیگر کیفیت خودرو خواهد بود؛ بدین معنی که هرچقدر ECU یک موتور بهتر طراحی شده باشد، آن موتور کیفیت بهتری خواهد داشت. ECU بر اساس سنسورهایی که بدان متصل است شرایط کار موتور را درک کرده و فرامین مناسب را به انژکتورها و شمعها صادر می‌کند. از آنجا که دینامیک خودرو بسیار پیچیده و غیر خطی می‌باشد، طراحان ECU برای سهولت کار، جداولی را به نام map داخل حافظه ECU می ریزند که در آن مقدار پاشش سوخت و زاویه آوانس در هر دور و بار موتور مشخص شده است.

هر چه دقت این جداول بیشتر باشد، دقت عملکرد ECU بیشتر خواهد بود. نکته ای که باید توجه کرد اینست که مقادیر این جدولها وابستگی مستقیمی به پارامترهای جغرافیایی موتور، نظیر فشار و دمای هوا دارد.

شرکتهای خودروسازی،  ECU را برای یک آب و هوای خاص طراحی نمی‌کنند بلکه مقادیر map را بگونه ای تنظیم می کنند که برای انواع شرایط جغرافیایی جوابی بهینه و معقول بدهد. بنابراین map ، در این حالت برای تمام خودروهای از یک مدل بهینه است نه هر خودروی خاص؛ زیرا هیچ دو خودرویی، حتی از یک مدل کاملاً مانند یکدیگر نیستند.

اگر سیستمی بتواند این نقیصه را از ECU ها برطرف کند، آنگاه می توان به طور اختصاصی map هر خودرو را کالیبره کرده و توان آن را افزایش داد. امروزه تیونینگ ECU خودروها، بحث جا افتاده ای است و شرکتهای بسیاری در این زمینه فعالیت می کنند بطور کلی دو روش برای تیونینگ خودروهای انژکتوری وجود دارد. روش اول خواندن دیتاهای (Ecu map) و دادن دیتاهای جدید که شرکتهای بسیاری در این زمینه فعالند از جمله Eurochip ، Chip Tuning ، Tech TV ، Autospeed و ... یکی از اشکالات این روش اینست که بشدت وابسته به ساختار ECU است و با پیچیده شدن سخت افزار ECU امکان خواندن و تغییر دیتاهای آن مشکل و گاهی غیرممکن می شود مگر آنکه شرکت سازنده ECU خود نحوه دسترسی به اطلاعات را در اختیار شرکتهای تیونینگ بگذارد.

روش دوم اضافه کردن یک سخت افزار جانبی به ECU جهت تغییر پارامترهای ECU است. این روش گرچه گرانتر تمام می شود اما وابسته به نوع ECU نیست. یکی از شرکتهایی که در این زمینه فعال است ، شرکت Dastek است. شرکتی که در آفریقای جنوبی قرار دارد و با پرسنلی در حدود ٣٠ نفر توانسته موفقیت چشمگیری داشته باشد.جالب است بدانید که این شرکت بظاهر کوچک توانسته است محصول خود را به کشورهای مختلف دنیا صادر کند و بیش از ٣٠٠ نمایندگی فروش در سرتاسر دنیا دارد که فقط ١٠٠ تا از آنها در ایالات متحده آمریکا هستند.

نام این محصول UNICHIP است. اصول عملکرد UNICHIP بدین صورت که سنسورهای اصلی در یک موتور انژکتوری (MAP, RPM) را خوانده و سپس با توجه به نقطه کار موتور، مقادیری مجازی از این دو سنسور را به ECU اعمال می‌کند؛ بگونه ای که رفتار ECU نسبت به حالت قبل بهبود پیدا می‌کند.

آمارها نشان می‌دهد که موفقیت  UNICHIPدر این زمینه بسیار بالا بوده است:از هر ۴٠٠ خودرو، فقط یک خودرو ممکن است با UNICHIP بهینه نگردد، % ٨٠ خودروهایی که در آفریقای جنوبی استفاده  می شوندUNICHIP ، را در خودروهای خود نصب کرده‌اند UNICHIP ،  بر روی بیش از ٣٢٠ مدل موتور از خودروسازان بزرگ دنیا پیاده شده است.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: سخت افزار Ecu

یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده IC های اتومبیل شرکت Infineon می باشد.

انواع مختلف موسفت‌های این شرکت در ECU خودرو به کار رفته که به معرفی آن می پردازیم.

Automotive MOSFETs

OptiMOS™ Families – Green and Robust

بسته های  Green & robustشامل پکیچ ای سی هایی می باشند که می توانند دمایی در حدود ٢۶٠ درجه سانتیگراد را تحمل کرده و در حالت پایدار باقی بمانند این پکیچ تحت استاندارد (WEEE) تولیدمی شود و همچنین قابلیت بازیافت را دارا می باشد (میزان آسیب و خسارت به محیط زیست بخاطر تکنولوژی بازیافتی بودن قطعات استفاده شده کم بوده و کمترین میزان تولید مواد سمی را دارا می باشد).

 

2-1 انواع IC های بکار رفته در خودرو

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩٢
تگ ها :

سونوشیمی و نقش آن در تصفیه آب

در صورت تمایل به دریافت مقاله برام با موضوع درخواست پایان نامه ایمیل بفرستید. با تشکر

com_amiri_2ab@yahoo.com

بخش اول

 

 

1- مقدمه‌ای درباره موارد استفاده از انرژی ماوراءصوت در شیمی

اگر از شما درباره اینکه از امواج ماوراءصوت چه می‌دانید پرسیده شود، بایستی قاعدتاً از این حقیقت شروع کنید که امواج ماوراءصوت در ارتباط میان حیوانات مورد استفاده است (مانند جهت‌یابی خفاش و سوتهای بی صدای مخصوص سگها). سپس باید به یاد بیاورید که امواج ماوراءصوت در پزشکی برای عکسبرداری از جنین، در قلمرو زیر آب سیستم سونار[1]، یا در تست‌های غیرتخریبی مواد برای یافتن ترک‌خوردگیها به کار می‌رود. در هر حال  احتمالاً برای یک شیمیست صوت اولین صورت از انرژی برای فعال کردن یک واکنش شیمیایی مورد توجه نمی‌باشد. امروزه تعداد فزاینده‌ای از دانشمندان درباره یک موضوع تحقیقاتی جدید به نام سونوشیمی[2] علاقمند شده‌اند که این اصطلاح اساساً برای توصیف تاثیر امواج ماوراءصوت بر واکنشهای شیمیایی، همچنین به فرایندهایی که انرژی ماوراءصوتی در آنها مورد استفاده است، بکار می‌رود. این اسم از یک پیشوند به نام سونو که نشان‌دهنده‌ی صوت است مشتق شده است، مانند تکنیکهای قدیمی‌تری که نور (فوتوشیمی) و الکتریسیته (الکتروشیمی) را برای رسیدن به فعالیت شیمیایی مورد استفاده قرار می‌دهند. در هرحال برخلاف بسیاری از تکنولوژیهای شیمیایی که نیاز به برخی خاصیتهای خاص سیستم است تا مورد استفاده قرار گیرند، مانند: استفاده از مایکروویو (گونه‌های دوقطبی)، الکتروشیمی (محیط هادی)، و فوتوشیمی (حضور کروموفور: که گروهی است که قادر است توسط تابش نور فعال شود). در امواج ماوراءصوتی تنها نیاز به حضور یک مایع برای انتقال انرژی آن است. از این نظر سونوشیمی می‌تواند به عنوان یک روش عمومی فعالسازی مانند ترموشیمی (گرما) و پیزوشیمی (فشار) مورد توجه قرار گیرد.

 

1-1- انرژی صوت

صوت به عنوان یک موضوع عمومی برای مطالعه بطور سنتی در لیست موضوعات فیزیکی یافت می‌شود اما موضوع تحصیلی در دوره شیمی بشمار نمی‌رود. بنابراین موضوعی ناآشنا برای شیمیست‌ها می‌باشد. صوت از طریق یک محیط با ایجاد حرکت ارتعاشی مولکولهای محیطی که از آن گذر می‌کند انتقال می‌یابد. این حرکت می‌تواند مانند موجهای ایجاد شده ناشی از انداختن سنگ کوچکی در استخر حاوی آب ساکن تجسم شود. امواج حرکت می‌کنند اما مولکولهای آب که موج را تشکیل داده‌اند بعد از عبور موج به محل ابتدایی خود برمی‌گردند. مثال دیگر تاثیر کشیدن ناگهانی انتهای فنری است که به صورت افقی قرار دارد. در این‌جا انرژی ارتعاشی در فنر از طریق یک موج فشاری که در طول فنر پیش می‌رود انتقال می‌یابد. این تنها یک موج تراکمی است و نمی‌تواند با خودِ صوت که یک سری کامل از این موجهای تراکمی جدا شده توسط امواج کششی (انبساطی) می‌باشد یکسان در نظر گرفته شود. تن صدای تولیدشده توسط این سری های امواج بستگی به فرکانس آنها (تعداد امواج کاملی که از یک نقطه ثابت در واحد زمان می‌گذرند) دارد. امواج صوتی می‌توانند به صورت یک سری خطوط عمودی یا رنگ سایه‌زده‌شده نشان داده شوند که فاصله بین خطوط یا میزان پررنگی سایه نشان دهنده شدت است یا می‌توانند به صورت یک موج سینوسی نشان داده شوند (شکل 1-1). در اینجا PA فشار محیط در سیال و موج سینوسی تغییرات فشار نسبت به مکان را در یک زمان ثابت نشان می‌دهد. دامنه موج PW و طول موج λ می‌باشد.

 آستانه شنوایی که معمولاً برای بزرگسالان بین  kHz20-18 می‌باشد ، صوت فراتر از این حد شنیده نمی‌شود و به عنوان ماوراءصوت نامیده می‌شود. آستانه شنوایی برای دیگر گونه‌های حیوانات یکسان نیست بنابراین سگها به صوتهای ماوراءصوت پاسخ می‌دهند (بنابراین سوتهای مخصوص سگ بی‌صدا نامیده می‌شوند) و خفاش ها فرکانسهای بالاتر از kHz50 را برای جهت‌یابی استفاده می‌کنند (شکل 1-2). محدوده وسیع ماوراءصوت که صوتهای بالاتر از  KHz20 تا  MHz100 را در می‌گیرد می‌تواند به دو ناحیه مشخص قدرت و تشخیص تقسیم شود.

 

شکل1-1 : نمایش حرکت صوت

 

اولی معمولا در فرکانس‌های پایین‌تر است جاییکه انرژی صوتی بیشتری برای ایجاد حفره‌سازی[3] در مایعات می‌تواند ایجاد شود. حفره‌سازی عامل اصلی تاثیرات سونوشیمیایی است. سونوشیمی معمولا فرکانسهای بین  kHz20-40 را مورد استفاده قرار می‌دهد چرا که این محدوده در تجهیزات آزمایشگاهی معمولی و مرسوم استفاده می‌شود. اما از آنجایی‌که که حفره‌سازی صوتی در مایعات می‌‌تواند به‌خوبی در فرکانس‌های بالاتر از این نیز ایجاد شود، تحقیقات اخیر در زمینه سونوشیمی محدوده وسیعتری را به کار می‌برد (شکل1-2) امواج ماوراءصوت با فرکانس بالا در حدود  MHz5 و بالاتر باعث حفره‌سازی نمی‌شوند و این محدوده‌ای است که برای عکس برداری در پزشکی استفاده می‌شود.

 

شکل1-2 : محدوده‌های فرکانس صوت

در هر حال  kHz20 در محدوده‌ فرکانسی است که می‌تواند در واکنش‌پذیری شیمیایی تاثیر بگذارد. تاکنون سوت‌های دمشی در آزمایشگاه تاثیر روی واکنشهای شیمیایی به هیچ صورتی نداشته‌اند. این به خاطر تولید انرژی صوتی در هوا و عدم انتقال صوت تولید شده در هوا به درون مایع است. از نظر تکنیکی به خاطر ممانعت بین دو مادهء متفاوت است. مواد مختلف مقاومتهای متفاوتی در برابر عبور صوت دارند که توسط خواص الاستیکی و سطح مقطع نواحی تعیین می‌شود.

انتقال انرژی موثر بین دو ماده تنها زمانی امکان دارد که مقاومتهای آن زیاد با هم متفاوت نباشند. موضوع ناحیه فراصوتی تشخیصی در محدوده این کتاب قرار ندارد اما یک تعداد از جنبه‌های استفاده آن در صنعت غذا را-که نسبتا به فرایندهای مواد نزدیک است- در منابع دیگری می‌توانید پیدا کنید. خلاصه‌ای از استفاده از امواج ماوراءصوتی تشخیصی در شیمی در جدول 1-1 ارائه شده است.[1]-SONAR  (Sound Navigation and Ranging)

[2]-sonochemıstry

[3]-cavitation

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩٢
تگ ها :

تأثیر تلقیح با کودهای زیستی (ازتوباکتر و فسفاته ی بارور) بر رشد، عملکرد و اجزای

1-1- مقدمه :

افزایش روزافزون جمعیت کشور و وابستگی بالا به واردات روغن نباتی (پاسبان اسلام، 1383 ، رفیعی و سعیدی، 1384)، توسعه ی کشت و افزایش عملکرد دانه های روغنی را بیش از پیش ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است. به نحوی که روغن نباتی مورد نیاز فعلی کشور با احتساب مصرف سرانه ی 5/18 کیلوگرم، حدود 1300 هزارتن برآورد می شود که از این مقدار حدود 20 درصد یعنی 260 هزارتن در داخل تولید و بقیه از طریق واردات تأمین
می گردد (بی نام، 1384). در جهت نیل به خودکفایی در تأمین روغن خوراکی کشور، طی برنامه ی چهارساله ی طرح تولید دانه های روغنی می بایست  سطح زیرکشت از سطح 450 هزارهکتار در سال 1384 به 078/1 هزار هکتار در سال 1388 برسد و به تبع افزایش عملکرد در واحد سطح، با تولید 110/2 هزارتن در پایان سال 1388 خودکفایی در کشور عملی گردد (بی نام، 1384). از طرفی آسیب های زیست محیطی و تغییر ساختار شیمیایی، فیزیکی و زیستی خاک ها و مشکلات ناشی از استفاده ی بی رویه از کودهای شیمیایی معضل اساسی قرن حاضر می باشد(حسین زاده، 1384). به نحوی که مرگ پیش رس خاک هایی که می توانستند و
می بایست که عمری پایدار و پر بار داشته باشند، مشاهده می شود (صالح راستین، 1377).

تلاش در جهت نیل به الگویی که در آن خاک نه به عنوان توده ای از کانی ها و سنگ های متلاشی شده، بلکه به صورت یک سیستم بوم شناختی، متشکل از یک جامعه ی زیستی متنوع در بستر حجیمی از مواد غیر زنده ی معدنی و آلی است که این اجزاء با انتشار گسترده و روابط پیچیده، آن چنان به هم آمیخته اند که می توانند سیستم زنده ی واحدی محسوب شوند، شروع و در حال توسعه است. بیوتکنولوژی خاک با هدف استفاده از پتانسیل ارگانیسم های مفید خاک زی به منظور تولید حداکثر محصول در ضمن توجه به بهبود کیفیت خاک و رعایت بهداشت و ایمنی محیط زیست در مسیر ابداع و تکمیل فنون و تکنیک های لازم برای اعمال مدیریت صحیح در حال توسعه است(صالح راستین، 1377).

زمینه های کاربردی آن علاوه بر تولید کودهای زیستی ( بیولوژیک)[1] شامل استفاده از ارگانیسم های مفید خاک زی به منظور حذف سموم و کودهای شیمیایی و سایر آلاینده های خاک، تجزیه ی سریع بازمانده های گیاهی، بهبود ساختمان فیزیکی خاک، اصلاح خاک های فرسوده، کمک به حفظ سلامت گیاه و غیره هستند. کودهای زیستی به مواد نگه دارنده ای با انبوه متراکم یک یا چند نوع ارگانیسم مفید خاک زی و یا به صورت فرآورده ی متابولیکی این موجودات گفته می شود که به منظور تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به طرق مختلف،‌ تولید می شوند (صالح راستین، 1377).

کودهای زیستی (بیولوژیک) به عنوان نسل جدیدی از کودها، نور امیدی به مسیر
توسعه ی کشاورزی پایدار تابانده، به نحوی که استفاده از این کودها را به منزله ی احیای فلور طبیعی خاک می دانند (حاجی بلندی و همکاران، 1383 ، دیکون، 2005[2]).

از رایج ترین کودهای بیولوژیک می توان به باکتری های تثبیت کننده ی نیتروژن مولکولی (دی ازتروف ها) از جمله ازتوباکترها و ریزاندام گان های حلّ کننده ی
فسفات ها[3] از جمله کود زیستی فسفاته‌ی بارور اشاره کرد(صالح راستین، 1377)، که با توجه به عواقب ناشی از شستشوی نیتروژن و آلوده سازی منابع آبی و تثبیت فسفر و تجمع ترکیبات آن در کربنات های کلسیم در خاک های قلیایی و همراه Al و Fe در خاک های اسیدی می توانند تأثیرات عمیقی در نیل به کشاورزی پایدار و افزایش راندمان داشته باشند
( عبدالرحمنی، 1383 ، دیکون ، 22005).

وجود تنوع ژنتیکی بالای گلرنگ (Carthamus tinctorius) از تیره ی آفتابگردان (Asteraceae) در اغلب نقاط کشور، نشان از سازگاری خوب این گیاه با شرایط آب و هوایی ایران داشته (امیدی تبریزی و همکاران، 1378 ، پاسبان اسلام، 1383 ، حسین زاده، 1384، رفیعی و سعیدی، 1384)  و به دلیل تحمل نسبی به شوری و قلیاییت بالای خاک، خشکی هوا، کیفیّت بالای روغن به دلیل وجود بیش از 85 درصد از اسیدهای چرب غیر اشباع شده ی لینولئیک و اولئیک (بالاترین مقدار در بین گیاهان زراعی)، استفاده ی متنوع طبی، صنعتی، خوراکی و دامداری از فرآورده های مختلف آن، سازگاری وسیع به درجه حرارت های بالای تابستان در تیپ های بهاره و پایین زمستان در تیپ های پاییزه، فصل رشد و نمو کوتاه در کشت تابستانه و نظایر آنها آینده ی نوید بخشی در تأمین روغن نباتی مورد نیاز کشور
می تواند داشته باشد (امیدی تبریزی و همکاران، 1378،نادری درباغشاهی و همکاران، 1383 ، اردکانی و همکاران، 1381 ، خواجه پور، 1377 و رفیعی و سعیدی، 1384 ، سعیدی و همکاران، 1383). سطح زیر کشت گلرنگ در سطح کشور در حال حاضر 12هزار هکتار
می باشد که این رقم در پایان سال 1388 طبق برنامه ی چهار ساله ی طرح تولید دانه های روغنی الزاماً باید به سطح 29 هزارهکتار برسد (بی نام، 1384).

تغذیه ی بهینه ی گیاه، با مدیریت خوب و موفق منابع کشاورزی که احتیاجات در حال تغییر بشر را برآورده سازد، بر پایه ی حفظ و ازیاد منابع طبیعی و اجتناب از تخریب های زیست محیطی استوار می باشد لذا می بایست جهت حصول عملکردهای کمی و کیفی بالا در تولیدات کشاورزی، در راستای رسیدن به کشاورزی پایدار اقدامات اساسی به عمل آورد و این موضوع در حالی که حدود 85 تا 90 درصد اراضی بایر و دایر ایران با کمبود مواد آلی مواجه بوده و مصرف کودهای شیمیایی و سموم نباتی بیش از پیش محیط زیست جانوری و گیاهی را تهدید می کند، حایز اهمیت است (تاج بخش و همکاران، 1384).

این بررسی به منظور برآورد اهداف زیر در منطقه میاندوآب (چهاربرج) انجام گرفت :

1- کاهش مصرف کودهای شیمیایی و سموم نباتی و استفاده ی بهینه از آنها.

2- استفاده از کودهای زیستی در جهت نیل به کشاورزی پایدار، حفظ محیط زیست و تغذیه ی بهینه گیاهان.

3- توسعه ی کشت گلرنگ با توجه به بومی بودن آن و خصوصیات سازگاری آن با منطقه در جهت رسیدن به خود کفایی در تولید روغن نباتی مصرفی.

4- دستیابی به مناسب ترین تغذیه کودی محصول گلرنگ برای افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول.

 

1-2- اهمیت کشت و تولید دانه های روغنی :

دانه های روغنی پس از غلات، دومین ذخایر غذایی جهان را تشکیل می دهند، این موضوع در حالی که بیش از یک میلیارد و 200 هزار تن از جمعیت جهان از گرسنگی رنج
می برند، دارای اهمیت است. این محصولات علاوه بر دارا بودن ذخایر غنی اسیدهای چرب، حاوی پروتئین نیز می باشند. از نظر تغذیه ای استفاده از پروتئین های گیاهی به جای پروتئین های حیوانی و همچنین روغن های گیاهی نیز به دلیل داشتن اسیدهای چرب غیراشباع، به چربی های حیوانی، ارجحیت دارند (شریفی و قاضی شهنی زاده، 1379، ملکوتی، 1380).

دانه های روغنی به غیر از تأمین روغن خوراکی، که یکی از مهم ترین اقلام مصرفی خانواده ها بوده و به جهت تأمین کالری مورد نیاز بدن و کمک در جذب برخی از ویتامین ها اهمیّت خاصی داشته و به دلیل مصارف گوناگون صنعتی، طبی، تعلیف احشام و . . . روز به روز پر اهمیّت تر می شوند (بی نام، 1383)، به طوری که، افزایش تقاضا برای روغن نباتی در بازارهای جهانی و فشار ناشی از هزینه ی خرید روغن و واردات در کشورهای مصرف کننده با روند افزایش مصرف سرانه روغن نباتی، از جمله عواملی هستند که اهمیت توسعه ی کشت دانه های روغنی و گسترش برنامه های علمی و تحقیقاتی را در این زمینه بیش از پیش روشن
می سازد(پاسبان اسلام، 1383). به دلیل طیف وسیع سازگاری دانه های روغنی به شرایط مختلف اقلیمی جهان، مقاومت نسبی به تنش های مختلف در بین ارقام زراعی و عدم نیاز بالای آنها به تکنولوژی پیشرفته زراعی، امکان توسعه و دست یابی به تولیدات بیشتر دانه های روغنی
امکان پذیر می باشد. با توجه به واردات 80 درصدی روغن مصرفی کشور، طبق یک برنامه ی زمان بندی شده، دولت در نظر دارد در این خصوص به خودکفایی برسد (شکل 1-1 وجدول
 1-1).1- Biofertilizers                                                      

 2- Deacon, 2005

3-Phosphate- Solubilizing Microorganisms (PSM)

 

---------------------------------------

فهرست

 

عنوان مطالب                                                                                                                           صفحه

فصل اول-کلیات

1-1- مقدمه ........................................................................................................................... 2

1-2- اهمیت کشت و تولید دانه های روغنی ........................................................................... 5

1-3- گلرنگ ........................................................................................................................ 7

1-3-1- منشاء گیاهی و اهمیت ............................................................................................. 7

1-3-2- گیاهشناسی ............................................................................................................... 8

1-3-3- بوم شناسی (از دیدگاه سازگاری) ........................................................................... 10

1-3-4- ارقام ....................................................................................................................... 12

1-3-5- تناوب زراعی ..........................................................................................................13

1-3-6- تهیه زمین و بستر بذر  ............................................................................................. 14

1-3-7- تاریخ و نحوه ی کاشت .......................................................................................... 16

1-3-8- نیازهای کودی ....................................................................................................... 17

1-3-9- نیازهای آبی ........................................................................................................... 19

1-3-10- آفات، امراض و علف های هرز ............................................................................ 20

1-3-11- زمان ونحوه ی برداشت ........................................................................................ 22

1-3-12- موارد استفاده از گلرنگ ....................................................................................... 23

1-4- کودهای زیستی و ضرورت تولید و مصرف آنها در ایران ............................................. 24

1-5- چرخه ی نیتروژن ........................................................................................................ 27

1-6- نقش نیتروژن در گیاهان .............................................................................................. 29

1-7- اهمیت تثبیت بیولوژیکی نیتروژن هوا ........................................................................... 30

1-8- روش های مختلف تثبیت بیولوژیکی نیتروژن هوا ......................................................... 32

1-8-1- تثبیت نیتروژن به صورت همزیستی .......................................................................... 32

 

عنوان مطالب                                                                                                                           صفحه

1-8-2- تثبیت نیتروژن به صورت غیرهمزیست ..................................................................... 33

1-9- مکانیسم تثبیت زیستی نیتروژن  .................................................................................... 36

1-10- سوابق تحقیق و مشخصات کود زیستی ازتوباکترین ................................................... 37

1-11- نقش فسفر در گیاهان ................................................................................................ 42

1-12- ضرورت استفاده از ریزاندامگان های حل کننده ی فسفاتها ........................................ 43

1-13- مکانیسم عمل کود زیستی فسفاته ی بارور ................................................................. 45

1-14- سوابق تحقیقاتی و نتایج حاصل از کاربرد کودهای زیستی فسفاته .............................. 46

1-15- توصیه های لازم و ضرورت جهت اخذ نتیجه مطلوب در مصرف کود زیستی فسفاته ی بارور .................................................................................................................................... 49

فصل دوم- مواد و روش ها

2-1- مشخصات محل اجرای طرح ....................................................................................... 52

2-1-1- موقعیت جغرافیایی .................................................................................................. 52

2-1-2- آب و هوا ............................................................................................................... 52

2-1-3- خصوصیات خاک شناسی ...................................................................................... 54

2-2- طرح آزمایشی مورد استفاده ........................................................................................ 54

2-3- مشخصات تیمارهای آزمایش ...................................................................................... 55

2-4- گلرنگ لاین IL.111 ............................................................................................... 55

2-5- کودهای زیستی فسفاته ی بارور و ازتوباکترین ............................................................ 56

2-6- کود مرغی .................................................................................................................. 56

2-7- عملیات زراعی ........................................................................................................... 57

2-7-1- تهیه زمین و بستر بذر .............................................................................................. 57

2-7-2- کاشت ................................................................................................................... 57

2-7-3-  داشت ................................................................................................................... 58

2-7-3-1- آبیاری ............................................................................................................... 58

2-7-3-2- مبارزه با علف های هرز ...................................................................................... 58

عنوان مطالب                                                                                                                           صفحه

2-7-3-3- مبارزه با آفات و امراض ..................................................................................... 58

2-7-3-4- تنک کردن بوته ها ............................................................................................. 59

2-7-3-5- استفاده از کودهای زیستی بصورت سرک .......................................................... 59

2-7-4- برداشت .................................................................................................................. 59

2-8- ارزیابی صفات ............................................................................................................ 59

2-9- تجزیه واریانس داده ها و محاسبات آماری .................................................................. 63

فصل سوم- نتایج و بحث

3-1- صفات رویشی اندازه گیری شده ................................................................................. 65

3-1-1- ارتفاع بوته ............................................................................................................. 65

3-1-2- تعداد شاخه ی درجه 1 و 2 ..................................................................................... 66

3-1-3- طول شاخه ی درجه 1 و 2 ...................................................................................... 67

3-1-4- وزن شاخه های درجه 1 و 2 .................................................................................... 68

3-1-5- وزن کل ساقه ......................................................................................................... 69

3-1-6- وزن کل برگ ........................................................................................................ 71

3-2- صفات زایشی اندازه گیری شده .................................................................................. 75

3-2-1- تعداد طبق در شاخه درجه 1 و 2 ............................................................................. 75

3-2-2- تعداد کل طبق  ....................................................................................................... 75

3-2-3- تعداد دانه در شاخه های درجه 1 و 2 ...................................................................... 76

3-2-4- تعداد دانه در بوته ................................................................................................... 77

3-2-5- وزن هزاردانه‌ی شاخه های درجه 1 و 2 ................................................................... 78

3-2-6- وزن هزاردانه کل ................................................................................................... 79

3-2-7- وزن کل طبق  ......................................................................................................... 80

3-3- عملکرد بیولوژیک ..................................................................................................... 84

3-4- عملکرد دانه ................................................................................................................ 85

3-5- شاخص برداشت دانه ................................................................................................... 87

عنوان مطالب                                                                                                                           صفحه

3-6- صفات مرتبط با  کیفیت دانه‌ی اندازه گیری شده ......................................................... 91

3-6-1-درصد پروتئین دانه .................................................................................................. 91

3-6-2- درصد روغن دانه .................................................................................................... 92

3-6-3- عملکرد پروتئین ..................................................................................................... 93

3-6-4- عملکرد روغن ........................................................................................................ 94

3-7- همبستگی بین صفات .................................................................................................. 97

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری .............................................................................................................. 102

4-2- پیشنهادات ................................................................................................................ 103

5- فهرست منابع ................................................................................................................. 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان جداول و شکلها                                                                                                   صفحه

شکل 1-1 : پیش بینی تولید روغن خوراکی در برنامه ی 4 ساله طرح تولید دانه های روغنی کشور...... 6

جدول 1-1 : پیش بینی وضعیت تولید گلرنگ کشور از سال 1384 تا 1388 ....................................... 7

جدول 1- 2 : زمان و تاریخ کاشت گلرنگ در مناطق مختلف ایران ................................................. 16

شکل 1-2- چرخه‌ی جهانی نیتروژن ............................................................................................... 27

جدول 1- 3 : نقش موجودات زنده در چرخه نیتروژن ..................................................................... 29

جدول1- 4 : ارگانیسم های تثبیت کننده ی نیتروژن و همزیست آنها ............................................... 35

شکل 2-1 : منحنی آمبروترومیک منطقه میاندوآب ......................................................................... 52

جدول 2-1 :آمار هواشناسی سال زراعی 85 – 1384 ....................................................................... 53

جدول 2-2   : نتیجه تجزیه خاک با قید حدود مطلوب فاکتور ها ..................................................... 54

جدول 2-3   : نتیجه ی تجزیه ی کود مرغی ................................................................................... 56

شکل 3-1 : اثر تیمارهای مختلف کودی بر تعداد شاخه ی درجه 1 ................................................ 69

شکل 3-2 : اثر تیمارهای مختلف کودی بر وزن کل ساقه ............................................................. 71

شکل 3-3 : اثر تیمارهای مختلف کودی بر وزن کل برگ ............................................................ 72

جدول 3-1 : تجزیه واریانس صفات رویشی مورد اندازه گیری در آزمایش با طرح بلوک کامل تصادفی ......................................................................................................................................... 73

جدول 3-2 : مقایسه ی میانگین صفات رویشی اندازه گیری شده در گیاه گلرنگ بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن  .............................................................................................................................. 74

شکل 3-4 : اثر تیمارهای مختلف کودی تعداد طبق ...................................................................... 76

شکل 3-5 : اثر تیمارهای مختلف کودی بر تعداد دانه ................................................................... 78

شکل 3-6 : اثر تیمارهای مختلف کودی بر وزن هزاردانه .............................................................. 80

جدول 3-3 : تجزیه واریانس صفات زایشی مورد اندازه گیری در آزمایش با طرح بلوک کامل تصادفی ....................................................................................................................................................... 82

جدول 3-4  : مقایسه ی میانگین صفات زایشی اندازه گیری شده در گیاه گلرنگ بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن................................................................................................................................ 83

شکل 3-7 : اثر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد بیولوژیکی ..................................................... 85

شکل 3-8 : اثر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد دانه ............................................................... 87

شکل 3-9 : اثر تیمارهای مختلف کودی بر شاخص برداشت ......................................................... 88

عنوان جداول و شکلها                                                                                                صفحه

جدول 3- 5 : تجزیه ی واریانس عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت اندازه گیری در آزمایش با طرح بلوک کامل تصادفی ............................................................................................. 89

جدول 3-6 : مقایسه ی میانگین عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت اندازه گیری شده در گیاه گلرنگ بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن ....................................................................  90

شکل 3-10 : اثر تیمارهای مختلف کودی بر درصد پروتئین دانه ................................................... 92

شکل 3-11 : اثر تیمارهای مختلف کودی بر درصد روغن دانه ...................................................... 93

شکل 3-12 : اثر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد پروتئین دانه ................................................. 94

شکل 3-13 : اثر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد روغن دانه ................................................... 95

جدول 3- 7 : تجزیه ی واریانس صفات کیفی مورد اندازه گیری در آزمایش با طرح بلوک کامل تصادفی ......................................................................................................................................... 95

جدول 3-8 : مقایسه ی میانگین صفات کیفی اندازه گیری شده در گیاه گلرنگ بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن ............................................................................................................................... 96

جدول3-9 : همبستگی بین صفات بررسی شده در آزمایش ........................................................... 100

 

 

 

 

 

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳٩۱
تگ ها :

بررسی اکوفیزیولوژیک تداخل تراکم‌های مختلف سورگوم (Sorghum bicolor L.Moench) و س

خلاصه :

به منظور مطالعه جنبه‌های اکوفیزیولوژیک تداخل تراکم‌های مختلف دو علف هرز سلمه‌تره و سورگوم در دو الگوی کشت ذرت سینگل کراس 704 و اثر رقابتی این علف‌های هرز بر خصوصیات فیزیولوژیک، تجمع ماده خشک و صفات مرتبط با عملکرد، سه آزمایش به صورت کشت سه ‌گونه‌ای، کشت دو گونه‌ای و مقایسه همه تیمارهای آلوده به علف‌های هرز با تیمارهای شاهد عاری از علف‌ هرز، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان میاندوآب طی سال‌های 1383 و 1384 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل ترکیب سه سطح تراکم علف هرز سلمه‌تره (4، 10 و 16 بوته در هر متر طولی)، سه سطح تراکم علف هرز سورگوم اسپیدفید (4، 8 و 12 بوته در هر متر طولی) و دو الگوی کشت مرسوم و دو ردیفه زیگزاگ (خط شکسته) ذرت بود. دو تیمار کشت عاری از علف هرز ذرت در دو الگوی کشت و دو تیمار کشت خالص علف هرز سلمه‌تره و سورگوم به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. بذور علف‌های هرز سلمه‌تره و سورگوم در طرفین و بالای ردیف‌های کاشت ذرت، به صورت زیگزاگ بین بوته‌های ذرت کشت گردید. نتایج نشان داد که رقابت علف‌های هرز سلمه‌تره و سورگوم باعث کاهش معنی‌دار ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول بلال و قطر بلال گردید. با افزایش تراکم‌های علف‌های هرز میزان کلروفیل برگ‌ها، تعداد دانه در هر ردیف، تعداد ردیف دانه، وزن صددانه، وزن بلال در زمان گلدهی و رسیدگی، بیوماس تک بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت کاهش یافت. میزان پروتئین دانه‌های ذرت کاهش و برعکس میزان روغن دانه‌ها افزایش یافت. تراکم‌ علف‌های هرز پروتئین دانه‌های ذرت را کاهش و برعکس میزان روغن دانه‌ها را افزایش داد. تأثیر تراکم علف هرز بر صفات مورد بررسی ذرت بیشتر از تاثیر الگوهای مختلف کشت بود. میزان رقابت علف‌های هرز با افزایش تراکم‌ آن‌ها بیشتر شد به صورتی که تأثیر علف هرز سورگوم بیشتر از علف‌ هرز سلمه‌تره بود. رقابت علف‌های هرز باعث کاهش معنی‌دار LAI و DM در مقایسه با تیمارهای شاهد شد که این کاهش در الگوی کشت مرسوم بیشتر از الگوی کشت دوردیفه زیگزاگ بود. علف‌های هرز نیز تحت تأثیر رقابت قرار گرفتند و با افزایش تراکم علف‌ هرز سلمه‌تره میزان کلروفیل برگ‌ها، تعداد پنجه، بیوماس تک بوته و ارتفاع سورگوم به طور معنی‌داری کاهش یافت. با افزایش تراکم علف هرز سورگوم، میزان کلروفیل برگ‌ها و بیوماس تک بوته سلمه‌تره به طور معنی‌داری کاهش یافت. میزان تأثیر علف هرز سورگوم بر علف هرز سلمه‌تره بیشتر بود. مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که در کلیه صفات مورد بررسی ذرت به جزء تعداد بلال، تیمارهای شاهد عاری از علف هرز به طور معنی‌داری بیشتر از تیمارهای آلوده به علف‌هرز بودند.

 

 

مقدمه

گیاهان زراعی به عنوان منابع اصلی و با ارزش جهت تهیه غذا برای انسان و دام بوده و بدون شک همه‌ی نیازهای غذایی انسان به طور مستقیم یا غیرمستیم از گیاهان به دست می‌آید. امروزه کمبود مواد غذایی به دلایل مختلف از جمله افزایش جمعیت، تخریب محیط زیست، پایین بودن راندمان تولید و عدم توزیع و مصرف عادلانة غذا در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، چهره‌ی خود را بر جمعیت رو به افزیش کره‌ی زمین نشان داده است، به طوری که بیش از 3/1 میلیارد نفر از مردم جهان، گرسنه و یا دچار سوء تغذیه هستند. این در حالی است که در هر ساعت بیش از 9 هزار نفر به جمعیت جهان افزوده می‌شود و بنا بر گزارش کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه، جمعیت کشورهای در حال توسعه تا سال 2025 به 5/8 میلیارد نفر خواهد رسید و این رقم 83 درصد از کل جمعیت کره زمین را شامل خواهد شد ( نقل از ناصریان و ولیزاده، 1380). جمعیت ایران نیز بر اساس مطالعات انجام شده تا سال 1400 در محدوده‌ای بین 87 تا 3/93 میلیون نفر خواهد بود (بی نام، 1380). به این ترتیب، تولید غذا از نگرانی‌های اصلی بشر در سالیان آینده است، زیرا که بشر در طی دو دهه‌ی آینده بایستی به اندازة کل تاریخ گذشته خود غذا تولید کند.

انسان همپای افزایش جمعیت، ‌تمام تلاش خود را برای افزایش فرآورده‌های کشاورزی به کار گرفته است. با توجه به محدودیت افزایش سطح زیرکشت، بیشتر برنامه‌های توسعه کشاورزی، افزایش تولید در واحد سطح را دستور کار خود قرار داده‌اند و در این میان مبارزه با هر عاملی که باعث خسارت و کاهش عملکرد می گردد (از جمله علف های هرز)، در اولویت قرار دارد. علف های هرز به عنوان جزء جدایی ناپذیر اکوسیستم های زراعی و از مهمترین عوامل کاهش دهنده‌ی محصولات زراعی به شمار می روند. خسارت آنها در صورت عدم کنترل به موقع، می تواند بیشتر از آفات و بیماری ها باشد. این میزان کاهش می‌تواند برای جمعیت فزآینده‌ی جهان تهدید جدّی به شمار آید. میزان این تهدید در کشورهای در حال توسعه 25 درصد و در کشورهای توسعه یافته 10 درصد گزارش شده است (پارکر و فریر[1]، 1975؛ کراف و لوتز، 1992). به نظر می رسد که در صورت عدم کنترل علف‌های هرز، این خسارت تا 100 درصد قابل افزایش باشد (کراف و وان لار[2]، 1993). علف‌های هرز یکی از موانع اصلی دسترسی به عملکرد مناسب گیاهان زراعی در دنیا هستند که موجب کاهش تولید می گردند و با اتکاء به برخی از راهبردها توانسته‌اند که خود را با اکوسیستم‌های زراعی سازش دهند و در این اکوسیستم ها به عنوان گیاهان موفق و کارآمد عمل کنند (رادوسویچ و هالت[3]، 1984).[1] Parker and Fryet (1975) ; Kropff and Lotz (1992)

[2] Kropff and Van laar (1993)

[3] Radosevich and Holt (1984)

---------------------------------

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

            عنوان                                                                                                                     صفحه

خلاصه فارسی .................................................................................................................................  1

مقدمه ...............................................................................................................................................  2

فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته .....................................................................  9

1-1 : ذرت ...........................................................................................................................  9

1-1-1 : کلیات و گیاهشناسی ..................................................................................................  9

1-1-2 : خصوصیات رشدی ذرت ........................................................................................  10

1-1-2-1- : مرحله رویشی ............................................................................................  10

1-1-2-2 : مرحله زایشی ...............................................................................................  11

1-1-2-3- : تجمع ماده خشک ......................................................................................  13

1-1-2-4 : انتقال ماده خشک .........................................................................................  14

1-2 : سلمه تره ..................................................................................................................  15

1-2-1 : تاریخچه ..................................................................................................................  15

1-2-2 : گیاهشناسی ..............................................................................................................  15

1-2-3 : زادآوری و تولید بذر ...............................................................................................  17

1-2-4 : جوانه زنی و خواب بذر ..........................................................................................  18

1-2-5 : مدیریت سلمه‌تره .....................................................................................................  19

1-3 : سورگوم ...................................................................................................................  21

1-3-1 : کلیات و گیاهشناسی ................................................................................................  21

1-3-2 : طبقه بندی ژنتیکی ...................................................................................................  23

1-3-3 : طبقه بندی زراعی ....................................................................................................  24

1-3-4 : سورگوم‌های هیبرید ..............................................................................................    25

1-3-4-1 : سورگوم علوفه‌ای هیبرید اسپیدفید ...................................................................  25

1-4 : رقابت .......................................................................................................................  28

1-4-1 : عوامل ایجاد کننده رقابت ........................................................................................  29

1-4-1-1 : آب ...............................................................................................................  30

1-4-1-2 : عناصر غذایی ................................................................................................  31

1-4-1-3 : نور ...............................................................................................................  32

فهرست مطالب

            عنوان                                                                                                                     صفحه

1- 4-1-4 : حرارت .......................................................................................................  35

1-4-1-5 : گاز کربنیک ..................................................................................................  36

1-4-1- 6 : آرایش فضایی .............................................................................................  36

1-5 : روش های مطالعه رقابت ..........................................................................................  37

1-5-1: آزمایش های افزایشی ...............................................................................................  38

1-5-2 : آزمایش های جایگزینی ...........................................................................................  39

1-5-3 : آزمایش های سیستماتیک ........................................................................................  39

1-5-4 : آرایش های همجواری .............................................................................................  39

1-5-5 : عوامل موثر بر رقابت علف‌های هرز با گیاهان زراعی .............................................  40

1-5-5-1 : تراکم علف‌های هرز .....................................................................................  40

1-5-5-2 : زمان نسبی سبز شدن بذر یا زمان تداخل .....................................................  41

1-5-5-3 : فرم رویش گیاه .............................................................................................. 42

1-5-5-4 : گونه علف هرز ............................................................................................  43

1-5-6 : تراکم‌های بحرانی یا آستانه خسارت در علف‌های هرز ...........................................  44

1-5-7 : تراکم‌های آستانه در مخلوط علف‌های هرز .............................................................  45

1-5-8 : تولید بذر علف هرز در جمعیت‌های کمتر از آستانه خسارت .................................  46

1-5-9 : اصول کاربرد آستانه‌ها خسارت در کنترل علف‌های هرز ........................................  47

1-5-10 : تأثیر تراکم و زمان تداخل علف‌های هرز بر روی صفات مرتبط با عملکرد ..........  48

1-5-10-1 : ویژگی‌های مورفولوژیک ............................................................................  48

1-5-10-2 : میزان جذب و نفوذ نور به داخل کانوپی ....................................................  49

1-5-10-3 : تولید ماده خشک .......................................................................................  50

1-5-10-4 : شاخص برداشت ........................................................................................  51

1-5-10-5 : ویژگی‌های فیزیولوژیک .............................................................................  52

1-5-10- 6 : میزان کلروفیل برگ ..................................................................................  53

1-5-10-7 : کیفیت بذر گیاه زراعی ...............................................................................  54

1-5-10-8 : عملکرد و اجزای عملکرد ..........................................................................  55

 

فهرست مطالب

            عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل دوم : مواد و روش‌ها ....................................................................................  59

2-1 : زمان و محل اجرای آزمایش ........................................................................................  59

2-2 : ویژگی‌های آب و هوایی ..............................................................................................  59

2-3 : خصوصیات خاک مزرعه ..............................................................................................  59

2-4 : مشخصات طرح آزمایشی .............................................................................................  60

2-5 : عملیات زراعی .............................................................................................................  60

2-5-1 : آماده سازی زمین و کوددهی ............................................................................  60

2-5-2 : کاشت بذر ذرت ...............................................................................................  61

2-5-3 : کاشت بذور علف‌های هرز ...............................................................................  61

2-5-4 : عملیات داشت ..................................................................................................  62

2- 6 : صفات مورد بررسی در طول فصل رشد .....................................................................  62

2- 6-1 : اندازه‌گیری شاخص سطح برگ .......................................................................  62

2-7 : صفات مورد بررسی در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک ..................................................  62

2-7-1 : اندازه‌گیری میزان کلروفیل برگ‌ها .....................................................................  63

2-8 : صفات مورد بررسی پس از برداشت نهایی ..................................................................  63

2-8-1 : تعیین کیفیت .....................................................................................................  64

2-8-1-1 : درصد پروتئین و روغن دانه ..................................................................  64

2-9 : تجزیه‌های آماری، مقایسه میانگین‌ها و پردازش اطلاعات ............................................  64

فصل سوم : نتایج و بحث ......................................................................................  65

3-1 : آزمایش اول (کشت سه گونه‌ای) .................................................................................  65

3-1-1- : صفات ذرت ...................................................................................................  65

3-1-1-1 : ارتفاع بوته .............................................................................................  65

3-1-1-2- : قطر ساقه از 20سانتی‌متری سطح زمین ...............................................  65

3-1-1-3 : قطر ساقه از نزدیک بلال .......................................................................  82

3-1-1-4 : تعداد بلال ..............................................................................................  82

فهرست مطالب

            عنوان                                                                                                                     صفحه

3-1-1-5 : طول بلال ...............................................................................................  84

3-1-1- 6 : قطر بلال ذرت .....................................................................................  84

3-1-1-7 : وزن بلال در زمان گلدهی ...................................................................  84

3-1-1-8 : میزان کلروفیل برگ‌ها ............................................................................  85

3-1-1-9 : تعداد دانه در هر ردیف .........................................................................  85

3-1-1-10 : تعداد ردیف دانه ..................................................................................  86

3-1-1-11 : وزن صددانه ........................................................................................  86

3-1-1-12 : وزن بلال در زمان رسیدگی .................................................................  87

3-1-1-13 : بیوماس تک بوته .................................................................................  87

3-1-1-14 : میزان روغن دانه ..................................................................................  89

3-1-1- 15 : میزان پروتئین دانه ..............................................................................  91

3-1-1- 16 : عملکرد دانه .......................................................................................  91

3-1-1-17 : عملکرد بیولوژیک ...............................................................................  93

3-1-1- 18 : شاخص ..............................................................................................  93

3-1-2- : صفات سورگوم ..............................................................................................  96

3-1-2-1 : وزن خشک تک بوته .............................................................................  96

3-1-2-2 : ارتفاع بوته .............................................................................................  96

3-1-2-3 : قطر ساقه از 20 سانتی‌متری سطح زمین ..............................................  105

3-1-2-4 : تعداد پنجه ...........................................................................................  105

3-1-2-5 : میزان کلروفیل برگ‌ها ..........................................................................  106

3-1-3 : صفات سلمه‌تره ..............................................................................................  106

3-1-3-1 : وزن خشک تک بوته ...........................................................................  106

3-1-3-2 : میزان کلروفیل برگ‌ها ..........................................................................  115

3-2 : آزمایش دوم (کشت دوگونه‌ای) .................................................................................  115

3-2-1- : صفات سورگوم ............................................................................................  115

3-2-1-1 : وزن خشک تک بوته ...........................................................................  115

3-2-1-2 : ارتفاع بوته ...........................................................................................  116

 

فهرست مطالب

            عنوان                                                                                                                     صفحه

3-2-1-3 : قطر ساقه از 20 سانتی‌متری سطح زمین ..............................................  116

3-2-1-4 : تعداد پنجه ...........................................................................................  116

3-2-1- 5 : میزان کلروفیل برگ‌ها ........................................................................  116

3-2-2 : صفات سلمه‌تره ............................................................................................. 123

3-2-2-1 : وزن خشک تک بوته ........................................................................  1223

3-2-2-2 : میزان کلروفیل برگ‌ها ..........................................................................  123

3-3 : آزمایش سوم (تاثیر الگوهای مختلف کشت ذرت در تراکم‌های مختلف سورگوم و

                         سلمه‌تره بر خصوصیات گیاه ذرت) ...................................................... 123

3-3-1 : ارتفاع بوته ......................................................................................................  123

3-3-2 : قطر ساقه از 20 سانتی‌متری سطح زمین .........................................................  130

3-3-3 : قطر ساقه از نزدیک بلال ................................................................................  130

3-3-4 : تعداد بلال .......................................................................................................  130

3-3-5 : طول بلال ........................................................................................................  150

3-3-6 : قطر بلال .........................................................................................................  150

3-3-7 : وزن بلال در زمان گلدهی ..............................................................................  150

3-3-8 : میزان کلرفیل برگ‌ها ........................................................................................ 151

3-3-9 : تعداد دانه در هر ردیف ..................................................................................  151

3-3-10 : تعداد ردیف دانه ...........................................................................................  151

3-3-11 : وزن صددانه .................................................................................................  152

3-3-12 : وزن بلال در زمان رسیدگی ..........................................................................  152

3-3-13 : بیوماس تک بوته ..........................................................................................  152

3-3-14 : میزان روغن دانه ...........................................................................................  153

3-3-15 : میزان پروتئین دانه ........................................................................................  153

3-3-16 : عملکرد دانه ..................................................................................................  153

3-3-17 : عملکرد بیولوژیک ........................................................................................  154

3-3-18 : شاخص برداشت ..........................................................................................  154

3-3-19 : شاخص‌های رشد .........................................................................................  154

فهرست مطالب

            عنوان                                                                                                                     صفحه

3-3-19-1 : وزن خشک (DM) ..........................................................................  154

3-3-19-2 : شاخص سطح برگ (LAI) ..............................................................  155

3-3-19-3 : سرعت رشد محصول (CGR) ........................................................  155

نتایج کلی این تحقیق ..................................................................................................................  180

پیشنهادها .....................................................................................................................................  179

منابع مورد استفاده .......................................................................................................................  180

پیوست‌ها .....................................................................................................................................  179

چکیده انگلیسی ...........................................................................................................................  196

 

 

 

 

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳٩۱
تگ ها :

اکراه

مقدمه :

در همه نظام‌های حقوقی اکراه در کنار اشتباه و فریب به عنوان عامل معیوب کننده قصد ظاهر می‌شود. شخصی که تحت تاثیر اکراه در وضعیتی قرار می‌گیرد که به حق از اینکه خودش یا یکی از نزدیکان او از حیثیت جانی یا مالی یا حیثیتی در معرض خطری قریب الوقوع و جدی قرار بگیرد، می‌تواند از قراردادی که جهت رفع این خطر منعقد کرده است، رها شود.

در قانون مدنی ایران موضوع تهدید برای تحقق اکراه به جان، مال، آبروی تهدید شونده یا خویشاوندان نزدیک او محدود شده است. مطالب ماده 202 ق.م :« اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق، مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود». ماده 204 ق.م :« تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است».

از آنجا که رضای طرفین شرط نفوذ عقد است، بنابراین عقد باید در صورت فقدان رضای یکی از طرفین، غیرنافذ باشد. عقد غیرنافذ باطل نیست بلکه عقد صحیحی است که به علت راضی نبودن یکی از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانونی عقد در آن جریان ندارد. عقد غیرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباری ناقصی چون یک اسکلت بی‌روح است که هر گاه نقص آن با تنفیذ بعدی طرف ناراضی یعنی با اعلام رضای او پس از انشای عقد برطرف شود، عقد نافذ و کامل می‌شود و آثار قانونی آن جریان پیدا می‌کند و اگر شخص ناراضی عدم رضایت خود را بعداً اعلام کند آن موجود ناقص اعتباری هم نابود می‌شود.

شخص ناراضی تحت تاثیر تهدید مؤثر و غیرمجاز مبادرت به تشکیل عقد می‌کند. این تهدید را در اصطلاح حقوقی اکراه و طرفی را که در اثر اکراه عقد انشا می‌کند مکره (به صیغه اسم مفعول) و تهدید کننده را مکره (به صیغه اسم فاعل) و عقد را عقد اکراهی و این حالت را در مکره، اصطلاحاً کره می‌گویند.

 

گفتار اول : شرایط تحقق اکراه

در قانون مدنی اکراه تعریف نشده است اما از جمع مواد 202 تا 208 قانون مدنی در تعریف اکراه می‌توان گفت : «فشار غیرعادی

...

  
نویسنده : یاسر ; ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳٩٠
تگ ها :

← صفحه بعد